Aby być na czasie i otrzymywać najnowsze wiadomości o projekcie zapisz się do naszego newslettera!


O projekcie

O czym jest nasz projekt?

Projekt: „go NGO!"
Wartość projektu: 846 290,00 PLN
Czas trwania: wrzesień 2012 – sierpień 2014
Zasięg projektu: województwo lubuskie
Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizator: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Partner: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
Koordynator: Karolina Dreszer – Smalec

Grupa docelowa: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządu lokalnego

Cel główny:
Podniesienie jakości działań i profesjonalizacja III sektora w lubuskim poprzez wypracowanie i upowszechnienie standardów działania organizacji pozarządowych, zapewniających wysoką jakość realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

„go NGO" to projekt wspierający dwa sektory – pozarządowy i publiczny. Zrodził się na bazie obserwacji potrzeb III sektora i jego współpracy z samorządem lokalnym. Idea oparta jest na przeświadczeniu, że silne i świadome społeczeństwo obywatelskie to profesjonalny i wiarygodny sektor pozarządowy, posiadający kompetencje do prowadzenia partnerskiej
współpracy z samorządem.

Organizacje podnoszą kompetencje swoich członków, widząc potrzebę profesjonalizacji działań. Dostrzegają wiele potencjalnych korzyści w związku z wprowadzeniem standardów działania, które przyczynią się do stabilności III sektora i uwiarygodnią go w oczach instytucji finansujących.

Najważniejsze zadania w projekcie to:

powołanie Lubuskiej Sieci Współpracy

wypracowanie standardów dla organizacji pozarządowych

podziel się...